Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Vu TTH, Quyen DT, Dao TT, Nguyen SLT .

Đơn vị: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Đăng tại: Biotechnol.

Tập,(số),trang: 22:331-338.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1437
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014