Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Pham TH, Quyen DT, Nghiem NM .

Đơn vị: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Đăng tại: Biotechnol.

Tập,(số),trang: 21:1012-1020.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1282
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014