Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyễn Việt Linh Kikuchi K, Nakai M, Tanihara F, Noguchi J, Kaneko H, Dang-Nguyen TQ, Men NT, Hanh NV, Somfai T, Nguyen BX, Nagai T, Manabe N.,

Đơn vị: Phòng Công nghệ phôi

Đăng tại: J Reprod Dev. Aug 22.


Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1371
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014