In bài này 
Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyễn Văn Hạnh Bui X.N.,

Đơn vị: Phòng Công nghệ phôi

Đăng tại: Mekong sante conference 2012, Hanoi, Vietnam.


Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1487
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014