Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyễn Việt Linh Kikuchi K, Nakai M., Tanihara M., Noguchi J., Kaneko H, Dang-Nguyen T.Q., Men N.T., Van Hanh N., Somfai T., Bui X.N., Nagai T., Manabe N.,

Đơn vị: Phòng Công nghệ phôi

Đăng tại: Proceeding of the 9th Annual Conference of Asian Reproductive Biotechnology Society, Manila, Philippine, October 23-28, 2012.


Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1402
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014