Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyễn Văn Hạnh Barbato O., Bui X.N., Beckers J.F. and Sousa M.N.

Đơn vị: Phòng Công nghệ phôi

Đăng tại: J. Ani. Sci.

Tập,(số),trang: 83 (10): 683-689.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1359
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014