Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyễn Thị Nhung Hong N.T., Van Hanh N., Uoc N.T., Bui X.N.

Đơn vị: Phòng Công nghệ phôi

Đăng tại: Proceeding of the 7th Annual Conference of Asian Reproductive Biotechnology Society, Kuala Lumpur, Malaysia November 8-12, 2010.

Tập,(số),trang: 91.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1448
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014