Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Lê Gia Hy Dang Tuyet Phuong, Chu Van Giap, Hoang Yen, Dinh Cao Thang, Hoang Vinh Thang, Bui Thi Hai Linh, Tran Thi Kim Hoa, Nguyen Thi Vuong Hoan, Phan Thi Hong Thao, Vu Thi Hanh Nguyen, Vu Anh Tuan

Đơn vị: Phòng Công nghệ lên men

Đăng tại: International Symposium Smart Materials, Nano- and micro- Smart Systems, Smart 727017-9 Materials III.

Tập,(số),trang: 727017-1

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1119
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014