Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thúy Nguyen Thi Thu, Nguyen Giang Son, Le Thi Thu Ha, Vo Khanh Hung, Nguyen Thao Nguyen and Do Vo Anh Khoa.

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: Immunology Microbiology 2013;

Tập,(số),trang: 57: 518–526.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1427
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014