Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Se-Eun Choe, Thuy Thi-Dieu Nguyen, Tae-Gyu Kang, Chang-Hee Kweon, Seung-Won Kang

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: Parasitol Res

Tập,(số),trang: 109: 833-839.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1451
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014