Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Se-Eun Choe, Thuy Thi-Dieu Nguyen, Bang-Hun Hyun, Jin-Hyeong Noh, Hee-Soo Lee, Chang-Hee Lee Seung-Won Kang

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: Vet. Microbiol.

Tập,(số),trang: 157: 32-40.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1451
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014