Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Bui Phuong Linh, Nguyen Thao Nguyen, Do Vo Anh Khoa, Nguyen Giang Son, Le Thi Thu Ha, Nguyen Thi Dieu Thuy

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: The first international conference on animal production and Environment, Can Tho University, Dec 13-14, 2012;

Tập,(số),trang: 390-396.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1321
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014