Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Xavier Mari, Jean Pascal Torreton, Thierry Bouvier, Corinne Bouvier, Yvan Bettarel, Sylvain Ouillon, Jean-Pierre Lefebve, Patrick Marchesiello, Marine Herrmann, Gildas Cambon, Nguyen Nguyet Minh, Tran Dinh Lan, Chu Van Thuoc, Nghiem Ngoc Minh, Lai Thuy Hi

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Đăng tại: Workshop proceedings: international cooperation on investigation and research of marine natural resource and environment:

Tập,(số),trang: 375-382.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1363
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014