Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Ike M, Inoue D, Toyama T, Matsunaga Y, Momotani N, Hoang H, Sei K, and Soda S .

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Đăng tại: Journal of Environmental Conservation Engineering, in press (in Japanese).


Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1374
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014