In bài này 
Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Thuy T.B. Vo, Eui-Man Jung, Kyung-Chul Choi, Frank H. Yu, Eui-Bae Jeung .

Đơn vị: Phòng ADN ứng dụng

Đăng tại: Steroids

Tập,(số),trang: 76(7): 675-681

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1378
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014