Một số hoạt động nổi bật

Trong năm 2012, phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của Viện, Ban Nữ công đã khuyến khích, động viên các cán bộ nghiên cứu là nữ tham gia đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học dành cho phụ nữ để đề nghị Lãnh đạo Viện tạo điều kiện cấp kinh phí hoạt động. Nhờ sự cố gắng, nhiệt tình của chị em, đặc biệt được sự quan tâm của lãnh đạo Viện, 01 đề tài đã được Viện phê duyệt và cấp kinh phí hoạt động trong năm 2012.

Trong những năm vừa qua, công đoàn Viện đã phối hợp cùng Lãnh đạo Viện tổ chức cho các công đoàn viên du xuân đầu năm tại một số danh lam thắng cảnh ở Sơn Tây như: Làng cổ Đường Lâm, chùa Mía hay chùa Tây Phương năm 2010 hay về Bắc Ninh, Bắc Giang thăm chùa Bổ Đà, chùa Phật Tích năm 2011

Xem tiếp...