Công đoàn Viện Công nghệ sinh học tổ chức chương trình văn nghệ mừng Viện nhận Huân chương LĐ hạng Nhất

Thực hiện Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính Phủ quy định về ngày thành lập chỉ được thực hiện vào năm tròn vì vậy Viện Công nghệ sinh học không tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm và nhân dịp Viện được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện, Công đoàn Viện tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng được tổ chức ngày 16/11/2018.

van nghe vcnsh600

Các Tổ Công đoàn động viên khuyến khích công đoàn viên tham gia biểu diễn văn nghệ (hát, múa, thơ...), mỗi tổ công đoàn tối thiểu 1-2 tiết mục (tự chuẩn bị nhạc để biểu diễn tốt nhất và chủ động trên sân khấu, ban tổ chức có máy tính kết nối internet để có thể bổ sung tiết mục, thuê âm thanh dàn Karaoke và 2 micro phục vụ diễn viên).
Thời gian biểu diễn: 14h'0 ngày 16 tháng 11 năm 2018 (thứ sáu)
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10 Viện Công nghệ sinh học.
Công đoàn Viện Công nghệ sinh học đề nghị:
- Lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện thời gian nêu trên cho các viên chức tham gia biểu diễn;
- Tổ trưởng công đoàn đôn đốc công đoàn viên tham gia nhiệt tình và đăng ký các tiết mục biểu diễn cho đ/c Trần Trung Thành, trưởng ban văn thể trước ngày 02/11/2018 để lên khung cứng cho chương trình.

Rất mong các Tổ công đoàn thực hiện đúng nội dung và thời gian đã thông báo./.

                                                                                                                                                                  TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                                                                                        Đỗ Văn Thu