Nghiên cứu sinh khóa 2004: gồm 07 NCS

2004_le_duc_dao
Lê Đức Đào
2004_le_van_ty
Lê Văn Ty
2004_nguyen_thuy_huong
Nguyễn Thúy Hường
2004_pham_thi_ngoc_lan
Phạm Thị Ngọc Lan

2004_nguyen_vu_thanh_thanhNguyễn Vũ T Thanh

2004_ngo_thi_huong
Ngô Thị Hương
2004_quach_thi_lien
Quách Thị Liên