Cơ cấu tổ chức

Tên đơn vị: Công Đoàn Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Năm thành lập: 1993.

Văn phòng: Nhà A10, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại liên lạc: 04. 37916697

E-mail liên lạc: luonglananh@ibt.ac.vn

Địa chỉ trang web: http://www.ibt.ac.vn

Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022:
 
Đồng chí  Đỗ Văn Thu  Chủ tịch 
Đồng chí Lương Thị Lan Anh Phó chủ tịch
Đồng chí Trần Hồ Quang Ủy viên
Đồng chí Phạm Bích Ngọc Ủy viên
Đồng chí Hà Trịnh Hương Giang Ủy viên
Đồng chí Trần Trung Thành Ủy viên
Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết Ủy Viên
Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hường Ủy viên
Đồng chí Nguyễn Phương Nhuệ Ủy viên
 
Công đoàn Viện Công nghệ sinh học trực thuộc Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là Viện đầu ngành về công nghệ sinh học của cả nước, có tổng số đoàn viên công đoàn lớn. Số lượng đoàn viên năm 2011 là 302 công đoàn viên.

Số tổ công đoàn trực thuộc là 27 tổ (trong đó có 24 phòng nghiên cứu, 1 phòng QLTH, 1 Trại thực nghiệm sinh học Cổ Nhuế, 1 Trạm Tam Đảo).

Công đoàn Viện Công nghệ sinh học là tổ chức xã hội đại diện cho người lao động, vận động người lao động tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển của Viện, cơ chế quản lý, chủ trương chính sách liên quan đến quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động trong Viện. Phối hợp với lãnh đạo, chính quyền chăm lo đời sống của người lao động cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động theo pháp luật. Có trách nhiệm đôn đốc giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ về lao động, bảo đảm quyền làm chủ của tập thể người lao động theo đúng qui định của pháp luật .

Trong công tác thi đua, Công đoàn Viện CNSH luôn có bề dày thành tích, điều này được thể hiện qua con số thống kê về kết quả thi đua cụ thể hàng năm như sau: Năm 2008, 2009, 2010 được Tổng liên đoàn LĐVN tặng bằng khen. Năm 2009 được công đoàn Viên chức tặng Bằng khen về thành tích triển khai cuộc vận động Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành-Sáng tạo-Tận tuỵ-Gương mẫu” 10 năm. Công đoàn cơ sở duy nhất của Viện KH&CNVN được Công đoàn viên chức VN tuyên dương khen thưởng nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Phong trào thi đua yêu nước năm 2010. Đặc biệt là Công đoàn Viện CNSH được Tổng Liên đoàn Lao động tặng bằng khen, tổ công đoàn phòng Quản lý tổng hợp được CĐVC Việt Nam tặng bằng khen tổ công đoàn xuất sắc năm 2010.