Phòng Công nghệ sinh học enzyme

  • Trưởng phòng: TS. Đỗ Thị Tuyên
  • Điện thoại: 024 3756 8260   
  • E-mail: dttuyen@ibt.ac.vn
  • Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh
  • E-mail: nslthanh@ibt.ac.vn

Tiền thân của Phòng Công nghệ sinh học Enzyme là Phòng Enzyme học, được thành lập năm 1993. Đến 4/2007, Phòng CNSH Enzyme học được thành lập từ Phòng Enzyme học và Phòng Công nghệ sinh học Enzyme theo Quyết định số 129/QĐ-CNSH, 20/04/2007.

 

Từ năm 1993 đến nay, Phòng CNSH Enzyme do các bộ nghiên cứu sau đây quản lý:

PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Dao Trưởng phòng 1993-8/2002
DS. Đỗ Thị Hồng Cẩm Phó trưởng phòng 1994-12/2002
TS. Đặng Diễm Hồng Phó trưởng phòng 12/2002-4/2004
TS. Quyền Đình Thi Phó trưởng phòng 4/2004-12/2006
  Trưởng phòng 12/2006-nay

Cán bộ của Phòng CNSH Enzyme cũng tham gia, đóng góp tích cực vào Ban lãnh đạo, Hội đồng Khoa học, Chi bộ của Viện Công nghệ sinh học.

  • PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Dao làm Phó viện trưởng từ năm 1998-2000, thành viên Hội đồng Khoa học Viện CNSH từ năm 1995-2007, thành viên Hội đồng Khoa học Ngành Sinh học Viện KH và CN Việt Nam, Bí thư chi bộ Viện CNSH: 2002-2006
  • TS. Quyền Đình Thi được bổ nhiệm Phó viện trưởng từ 9/2008, thành viên Hội đồng Khoa học Viện CNSH: 2005-2007, thư ký Hội đồng Khoa học Viện CNSH: 2007-2008, thành viên Hội đồng Khoa học Ngành Sinh học Viện KH và CN Việt Nam.