Thành viên cũ

  1. TS. Bùi Xuân Nguyên, nguyên Trưởng phòng, Đã nghỉ hưu
  2. TS. Nguyễn Hoàng Uyên, Đã nghỉ hưu
  3. TS. Nguyễn Thị Ước, Đã nghỉ hưu