TS. Hồ Tuyên

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

Đại học:

Thời gian đào tạo từ 9/1984 đến 6/1985.

  • Trường Đại học Ngoại ngữ, Thanh xuân, Hà Nội.
  • Ngành học: Lưu học sinh tiếng Nga.

Thời gian đào tạo từ 9/1985 đến 6/1990.

  • Trường Đại học Công nghệ Varonhet, TP. Varonhet, Liên xô cũ.
  • Ngành học: Công nghệ lên men và rượu vang.
  • Tên luận án tốt nghiệp: “Sử dụng các chất có hoạt tính bề mặt để tối ưu hoá quy trình công nghệ sản xuất cồn”.

Xem tiếp...