PGS. TS. Lê Gia Hy

Nguyên Trưởng phòng Công nghệ lên men

Điện thoại : 04.7567103/ 0913 047398

Fax: 84 8363144

E-mail: legiahy@ibt.ac.vn/ legiahy2002@yahoo.com

Quá trình đào tạo

  • 1973: Tốt nghiệp Đại học hệ chính qui, tại Trường ĐH tổng hợp Xôphia, Bungari.
  • 1994: Tốt nghiệp Tiến sĩ hệ ngắn hạn tại Viện Công nghệ sinh học, Viện KH&CNVN, Chuyên ngành: Vi sinh vật học. Tên luận án tiến sĩ: Nghiên cứu xạ khuẩn sinh chất kháng sinh phòng chống bệnh đạo ôn và thối cổ rễ phân lập ở Việt Nam

Sách đó xuất bản

  • An toàn trong công nghệ sinh học

Bằng phát minh, sáng chế

  • Giấy chứng nhận số 82-48-004, 10/8/1983 của UB Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, đề tài Nghiên cứu sản xuất và ứng Biovit-5 trong chăn nuôi (tập thể)
  • Giấy chứng nhận số 96-02-25/KQ, ngày 04/04/1996 của Bộ Khoa học-Công nghệ-Môi trường: KC-08-14: Nghiên cứu và ứng dụng cụng nghệ sản xuất thuốc trừ sâu bệnh bằng các chế phẩm vi khuẩn và nấm (tập thể).
  • Giấy chứng nhậnk số 5578/KQNC/TTKHCN, ngày 18/11/2005 của Bộ KH&CN: KC 04-09: Nghiên cứu áp dụng công nghệ sản xuất các kháng sinh mới hiệu quả cao bằng nguyên liệu trong nước (tập thể)Giải thưởng VIFOTEC: Đề tài KC 08-14.

Huân, huy chương

  • Huy chương vi sự nghiệp Khoa học- Công nghệ
  • Huy chương vi sự nghiệp Công đoàn
  • Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra của Đảng