PGS. TS. Nguyễn Phương Nhuệ

Chức vụ: Phụ trách phòng Điện thoại:024. 38363257       Fax: 024. 38363144
E-mail: nhuecnsh73@yahoo.com
Địa chỉ: P. 201, nhà B4

Quá trình đào tạo:

  • 1990 – 1994: Đại học Tổng hợp Hà Nội - Ngành Sinh học
  • 2000 – 2002: Đại học khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội -  Học vị: Thạc sỹ                Ngành: Sinh học
  • 2005 – đến nay: Viện Công nghệ sinh học - Nghiên cứu sinh chuyên ngành: Vi sinh học
  • 6/2005 – 12/2005: Thực tập sinh khoa học tại Biotec – Thailan

Quá trình công tác:

7/1994 đến nay: Nghiên cứu viên phòng Công nghệ lên men, Viện Công nghệ sinh học