Thành viên cũ

  1. TS. Hoàng Hải
  2. 2011 - TS. Phạm Thị Hằng chuyển cơ quan
  3. 4/2013 - TS. Nguyễn Thị Thu Huyền chuyển sang Trường Đại học Tôn Đức Thắng