ThS. Nguyễn Thị Yên

Nghiên cứu viên

Điện thoại:  04- 37562000   

Email: ngocgiabao2008@gmaill.com 

Các công trình đã công bố và giải thưởng khoa học

Bài Báo
 1. Lại Thúy Hiền, Nguyễn Thị Thu Huyền, Đỗ Thu Phương, Phạm Thị Hằng, Kiều Quỳnh Hoa, Vương Thị Nga, Nguyễn Thị Yên, Hoàng Văn Thắng, Trần Đình Mấn (2011) Nghiên cứu đa dạng vi khuẩn biển tạo chất hoạt hóa bề mặt sinh học nhằm ứng dụng trong công nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường. Tuyển tập báo cáo hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ 5. Tiểu ban Sinh thái, Môi trường và Quản lý biển: 297-305.
 2. Lai Thuy Hien, Nguyen Thi Yen, Kanjana Thumanu, Hoang Van Thang, Le Hoai Huong, Nguyen Thi Thu Huyen (2011) Characteration of biosurfactant producing bacteria Pseudomonas HP55, Acinetobacter haemolyticus QN15 and Rhodococus rubber TD2 isolated from Vietnam coastal zones. Workshop on "Coastal marine biodiversity and bioresources of Vietnam and adjacent areas to the South China sea": 33-36
 3. Lại Thuý Hiền, Nguyễn Thị Thu Huyền, Đỗ Thu Phương, Phạm Thị Hằng, Vương  Thị Nga, Lê Thị Nhi Công, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Bá Tú, Hoàng Văn Thắng (2010) Nghiên cứu tạo chất hoạt hoá bề mặt sinh học từ vi sinh vật biển nhằm ứng dụng trong các ngành công nghiệp và xử lý môi trường. Hội nghị Khoa học kỷ niêm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam - Hà Nôi 10/2010:199-209.
 4. Lại Thuý Hiền, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Yên, Phạm Thị Hằng, Phạm Thị Bích Hợp, Trần Đình Mấn (2010) Nghiên cứu sản xuất chất hoạt  hoá bề mặt sinh học từ vi khuẩn biển Rhodococcus 4C3, TD2, và Acinetorbacter 6C1, QN15. Tạp chí Công nghệ Sinh học 8(3B):1751-1759.
 5. Nguyễn Thị Yên, Hoàng Văn Thắng, Đinh Ngọc Mai, Trần Đình Mấn, Lại Thuý Hiền (2008) Đặc điểm sinh học và khả năng tạo chất hoạt hoá bề mặt sinh học của chủng vi khuẩn Acinetobacter phân lập từ ven biển Nghi Sơn và Quảng Nam. Tạp chí Công nghệ Sinh học 6(4A):819-827.
 6. Lại Thuý Hiền, Nguyễn Bá Tú, Đỗ Thu Phương, Phạm Thị Hằng, Nguyễn Thị Yên, Vương Thị Nga, Võ Mai Hương, Phạm Ngọc Lan, Nguyễn Thu Thuỷ, Bùi Lê Thanh Nhàn (2008) Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm Nitrobact từ vi khuẩn nội tại trong xử lý nuôi tôm tại Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ IV-Hoá sinh và sinh học phân tử phục vụ nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm: 810-814.
 7. Lai Thuy Hien, Pham Thi Hang, Nguyen Thi Yen, Akihiko Maruyama (2007) Studying microbial diversity in marine water of Catba island using cultivation and non cultivation methods. The 4th VAST-AIST Workshop on science and technology cooperation: 284-293.
 8. Đặng Phương Nga, Nguyễn Thị Yên, Đỗ Thu Phương, Nguyễn Bá Tú, Lại Thuý Hiền (2007) Khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh Vibrio trong nước nuôi tôm của Bacillus subtilis HY1 và Lactobacillus lactis CC4K. Tạp chí Công nghệ Sinh học 5(3): 383-390.
 9. Lai Thuy Hien, Dang Phuong Nga, Do Thu Phuong, Vuong Thi Nga, Pham Thi Hang, Kieu Quynh Hoa, Nguyen Thi Yen, Nguyen Ba Tu, Tran Dinh Man, Nguyen Phuong Thao (2007) Application of indigenous probiotic bacteria for shrim aquaculture in Thanhhoa province. Tạp chí Công nghệ Sinh học 5(1): 115-121.
 10. Lại Thúy Hiền, Vương Thị Nga, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Bá Tú (2007) Đa dạng vi sinh vật tại biển đảo Cát Bà - Phần I: số lượng và sự phân bố. Tạp chí Sinh học 29(4): 70-79.
 11. Lại Thuý Hiền, Đặng Phương Nga, Đỗ Thu Phương, Phạm Thị Hằng, Kiều Quỳnh Hoa, Vương Thị Nga, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Bá Tú (2007) Một số kết quả nghiên cứu đa dạng vi sinh vật tại biển đảo Cát Bà. Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần II: 284 - 293.
 12. Lại Thuý Hiền, Đặng Phương Nga, Đỗ Thu Phương,  Phạm Thị Hằng, Vương Thị Nga, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Bá Tú (2007) Chọn chủng vi khuẩn và nấm men tạo chất hoạt hoá bề mặt sinh học cao từ vùng biển vịnh Hạ Long, đảo Cát Bà và vùng ven bờ Thừa Thiên Huế. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống: 471- 474.
 13. Lại Thuý Hiền, Đặng Phương Nga, Nguyễn Thị Yên, Đỗ Thu Phương, Phạm Thị Hằng, Vương Thị Nga, Kiều Quỳnh Hoa, Nguyễn Bá Tú (2006). Đa dạng vibrio trong nước nuôi tôm công nghiệp Thanh Hoá. Hội nghị KH lần thứ 4 - trường ĐH KHTN: 339-343.
 14. Lai Thuy Hien, Do Thu Phuong, Vu Phuong Anh, Dang Phuong Nga, Pham Thi Hang, Vuong Thi Nga, Le Thi Nhi Cong, Nguyen Thi Yen, Pham Van Muong, Nguyen Ba Tu (2005) Application of probiotic for bioremediation of industrial shrimp farming area in Hoanghoa, Thanhhoa. Regional syposium on chemical engineering: 331-336.
 15. 13.    Đỗ Thu Phương, Vương Thị Nga, Nguyễn Thị Yên, Phạm Thị Hằng, Đặng Phương Nga, Lại Thuý Hiền (2005) Nghiên cứu biến động số lượng vi sinh vật và lựa chọn một số vi khuẩn có ích từ nước ao nuôi tôm công nghiệp Hoằng Hoá, Thanh Hoá. Hội nghị Khoa học toàn quốc. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Đại học Y Hà Nội: 1014-1017.

 

 

 

 Khen thưởng khoa học

Giải thưởng Kovalevskaia cho tập thể nữ 2005