ThS. Nguyễn Thị Trang

  • Email: sonca19842001@yahoo.com
  • Điện thoại: 0945392181/ 38361774

Quá trình đào tạo

  •  Bác sỹ Thú y, năm nhận bằng: 2007
  • Chuyên ngành: Thú y 

Kinh nghiệm nghiên cứu

Nuôi cấy tế bào động vật in vitro, các phép thử sinh học (Bioassays), kĩ thuật tạo kháng thể đơn dòng

Các đề tài/dự án đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây:

STT

Tên đề tài/dự án

đã chủ trì

Cơ quan chủ trì

đề tài/dự án

Thời gian thực hiện

Chủ trì hoặc tham gia

1

Nghiên cứu chế tạo và sử dụng kháng thể đơn dòng kháng VP28 của virus gây bệnh đốm trắng trên tôm để tạo kit chẩn đoán

Viện Công nghệ sinh học

1/2007-12/2008

Tham gia đề tài

2

Kiểm tra hoạt tính phòng chữa ung thư in vivo của hoạt chất mới SBVN tách chiết từ cây Bán chi liên Việt Nam (Scutellaria barbata D. Don) – bước nghiên cứu chuẩn bị tiền lâm sàng

Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu châu á và Quỹ giáo dục cao học Hàn Quốc

3/2008-9/2009

Tham gia đề tài

3

"Các dòng tế bào lai tạo kháng thể đơn dòng kháng protein vỏ của WSSV và MBV" (Đề tài nhánh KC.06-16/06-10)

Bộ Khoa học và Công nghệ

4/2008 - 4/2010

Tham gia đề tài

Thành tựu nghiên cứu: Các xuất bản phẩm chủ yếu:

  1. Đ T Thảo, N T Nga, N T Trang, N T Cúc, Đ T Phương (2008) Gây u thực nghiệm trên chuột bằng dòng tế bào ung thư Lewis Lung Carcinoma. Tạp chí Công nghệ Sinh học 6(4A): 619-624.