Thành viên cũ

  1. TS. Nguyễn Anh - Nguyên Trưởng phòng. Đã Nghỉ hưu
  2. ThS. Nguyễn Huy Nam - Chuyễn cơ quan công tác
  3. Hồ Văn Chương - CB Hợp đồng
  4. Nguyễn Huỳnh Thanh
  5. Lê Thành Đô