TS. Lê Văn Trường

  • Chức vụ:    Phó trưởng phòng
  • Điện thoại: 024 3756 3386      Fax: 024 3791 4815      
  • E-mail: lvtruong@ibt.ac.vn
  • Địa chỉ:   Nhà B4, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội