TS. Lê Văn Trường

  • Chức vụ:    Phó giám đốc Trung tâm
  • Điện thoại: 04.37562880      Fax: 04 38363144      
  • E-mail: lvtruong@ibt.ac.vn
  • Địa chỉ:       Phòng 701 Nhà B4, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội