Thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi “Thiết kế logo kỷ niệm 25 năm thành lập Viện”

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Theo Nghị quyết của Ban thường vụ công đoàn và Lãnh đạo Viện Công nghệ sinh học, Chủ tịch Công đoàn Viện Công nghệ sinh học đã ban hành Quyết định Số: 11/QĐ-CĐVCNSH về việc thành lập Ban Giám khảo cuộc thi "Thiết kế logo kỷ niệm 25 năm thành lập Viện".
Theo đó, Ban Giám khảo cuộc thi "Thiết kế logo kỷ niệm 25 năm thành lập Viện" gồm các ông bà có tên sau đây:

Xem tiếp...

Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Rhodomyrtone: chất kháng khuẩn sâu răng mới từ thực vật";
Người trình bày: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Phương, Phòng Sinh hóa thực vật.
2. Tên chủ đề 2: "Kỹ thuật đột biến trong nghiên cứu và phát triển các chủng vi sinh vật công nghiệp";
Người trình bày: PGS.TS. Vũ Văn Hạnh, Phòng Các chất chức năng sinh học.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 03 tháng 08 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Dịch tễ học phân tử virus Newcastle gây bệnh trên gà và Parvovirus gây bệnh trên chó tại Việt Nam";
Người trình bày: TS. Đoàn Thị Thanh Hương, Phòng Miễn dịch học.
2. Tên chủ đề 2: "Phát triển vật liệu nano kim cương ứng dụng trong phân tích proteomics và đánh dấu sinh học";
Người trình bày: TS. Phạm Đình Minh, Phòng Hóa sinh protein.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 20 tháng 07 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.