Giấy mời Seminar khoa học ngày 17/07/2020

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề 1: "Protease viz polysaccharide từ một số cây thuốc thuộc chi Pseuderanthemum: đặc tính, cấu trúc và tác dụng dược lý mới".
Người trình bày: TS. Võ Hoài Bắc, Phòng Sinh hóa thực vật.

2. Tên chủ đề 2: "Nanoliposome hóa L-asparaginase phân lập từ chủng Pectobacterium carotovorum định hướng ứng dụng trong công nghệ thực phẩm và y sinh"
Người trình bày: ThS. Đỗ Thị Phương, Phòng Thử nghiệm sinh học.

Thời gian: 15:00-17:00, Thứ 6, ngày 17 tháng 07 năm 2020.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.

Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học ngày 03/07/2020

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề 1: "Nghiên cứu biểu hiện enzyme L-asparaginase II tái tổ hợp định hướng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư máu".
Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Hiền Trang, Phòng Công nghệ sinh học Enzyme.

2. Tên chủ đề 2: "Đa dạng protein/peptide trong nọc ong và tiềm năng ứng dụng"
Người trình bày: TS. Lê Thị Bích Thảo, Phòng Hóa sinh protein

Thời gian: 15:00-17:00, Thứ 6, ngày 03 tháng 07 năm 2020.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.

Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học ngày 19/06/2020

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Nghiên cứu và ứng dụng chủng lên men khô đậu tương nhằm nâng cao chất lượng và giảm yếu tố kháng dinh dưỡng phục vụ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản".
Người trình bày: PGS.TS. Vũ Văn Hạnh, Phòng Các chất chức năng sinh học.
2. Tên chủ đề 2: "Sử dụng vi sinh vật đối kháng, vi sinh vật hữu ích và dịch chiết thảo mộc phòng bệnh vùng rễ cây hồ tiêu"
Người trình bày: TS. Hồ Tuyên, Phòng Công nghệ lên men.
Thời gian: 15:00-17:00, Thứ 6, ngày 19 tháng 06 năm 2020.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.