Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Vũ Văn Hạnh Vũ Văn Hạnh, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Huế, Hoàng Ngọc Thanh

Đơn vị: Phòng Các chất chức năng sinh học

Đăng tại: Proceedings, Hội nghị KH CNSH toàn quốc 2013

Tập,(số),trang: Quyển 2: 195-199

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1468
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014