Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Phạm Minh Tân, Trần Thu Trang, Trần Thanh Thủy, Nghiêm Thị Hà Liên, Vũ Thị Thùy Dương, Tống Kim Thuần và Trần Hồng Nhung.

Đơn vị: Phòng Vật liệu sinh học

Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

Tập,(số),trang: 96(8): 59-67.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1507
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014