Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Bùi Văn Thắng, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Đăng tại: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Lâm nghiệp

Tập,(số),trang: 2: 3-10.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 4729
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014