Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Phạm Thị Vân, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ Sinh học

Tập,(số),trang: 7(2): 241-249.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1452
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014