In bài này 
Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Phan Van Kiem. Chau Van Minh, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Tran Hong Quang, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Xuan Cuong, Truong Nam Hai, Seung Hyun Kim, Jin Kyoung Kim, Hae Dong Jang and Young Ho Kim .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Korean Chem. Soc.

Tập,(số),trang: 33(10): 3461-3464.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1532
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014