Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Le Minh Thanh, Pham Kieu Thuy, Asano Shinichiro, Hori Hidetaka, Donald Dean, and Ngo Dinh Binh,

Đơn vị: Phòng Di truyền vi sinh vật

Đăng tại: Proceedings of the 3rd Internation Meeting. Ed. by Jamalam Lumbanraja, F.X. Susilo, Purnomo, Rosma Hasibuan, Ainin Niswati, Sri Yusnaini, Hidetaka Hori, Keiichi Okazali. Published by the University of Lampung Press.

Tập,(số),trang: 3, 186-192.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1380
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014