In bài này 
Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Hoang H, Inoue D, Momotani N, Yu N, Toyama T, Sei K, and Ike M .

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Đăng tại: Japanese Journal of Water Treatment Biology,

Tập,(số),trang: 45: 83-92.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1428
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014